Teraz nahráva.
Prosím čakajte.

+421 907 069 628

slovakmedia.bb@gmail.com

Web produkty

HomeWeb produkty
HomeWeb produkty

K praktickému presadeniu vašich záujmov v konkurenčnom prostredí vám mediálna spoločnosť Slovak Media Trade, s.r.o. Banská Bystrica ponúka:

  • WEB - VIDEONÁVODY
  • WEB - REKLAMY
  • WEB - PREZENTÁCIE

  • ANOTAČNÁ A EXPLIKAČNÁ PRÍPRAVA
  • LITERÁRNY / TECHNICKÝ A BODOVÝ SCENÁR
  • SVIETENIE A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENIE SCÉNY

Prezentáciu ponúkame aj v EN jazyku.
Pre televízne spoločnosti posielame aktuálny spravodajský materiál cez FTP server.

 

Cenník - Web

Spravodajstvo + komentár180,00 € / do 2 min.
Zostrih a mixv cene
Export FTP server - QUICK TIMEv cene
Doprava (aus)0,15 € / km
 
Videonávod + komentár370,00 € / do 5 min.
Scenár a réžiav cene
Zostrih a mixv cene
Komentár v angl. jazyku40,00 € / obj.
Doprava (aus)0,15 € / km

Reklama - WEB

Reklamný spot + komentárdohodou / obj.
Scenár a réžiav cene
Zostrih, mix a color graidingv cene
Letecké zábery, slider, Jimmy Jib, Steadycamv cene
Doprava (aus)0,15 € / km

Ukážka našej práce

banner Kontaktujte nás

×
O B E C N Á e-P O Š T A
N A J L E P Š I A  V O Ľ B A
na vaše starosti
OP logo
O D O Š L I T E   O Z N A M   U Ž  D N E S
a poraďte sa medzi sebou ...

K l i k n i
Ďalšie služby
 
 G R A F I C K É   N Á V R H Y
P R O P A G A Č N Á  V I D E O  T V O R B A
D O K U M E N T A Č N É    Z Á Z N A M Y
R E P O R T Á Ž N A    F O T O G R A F I A
P L A G Á T Y
 
Kontaktujte nás:
m e d i a @ s l o v a k m e d i a . e u