Teraz nahráva.
Prosím čakajte.

+421 907 069 628

slovakmedia.bb@gmail.com

Televízna tvorba

HomeTelevízna tvorba
HomeTelevízna tvorba

Pre mnohých ľudí je nakrúcanie videokamerou zdanlivo jednoduchý proces. Kúpou videokamery sa v okamihu zrodí nový kameraman - konkurent. Aj takých stretávame každý deň...

My nerobíme „Home video“ - ani svadobné, či stužkové videá.
Zameriavame sa na profesionálne televízne spravodajstvo, publicistiku, dokumentárnu tvorbu, štúdio a priame prenosy. Tvorivý štáb sa skladá z režiséra, redaktora, kameramana a zvukára. Všetci sú vo svojej profesii vzdelaní a majú viacročnú profesionálnu prax vo verejnoprávnej televízii.

  • TELEVÍZNE SPRAVODAJSTVO
  • ŠPORT, PUBLICISTIKA A DOKUMENT
  • ŠTÚDIOVÉ INTERVIEW
  • PRIAME PRENOSY
  • WEBOVÁ TELEVÍZIA, REKLAMA A PROPAGÁCIA
  • ANOTAČNÁ A EXPLIKAČNÁ PRÍPRAVA
  • LITERÁRNY / TECHNICKÝ A BODOVÝ SCENÁR
  • SVIETENIE A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENIE SCÉNY

Cenník - TV profesia

Režisér - štúdio, priamy prenoszmluva/dielo
Kameraman - štúdio, priamy prenos120,00 € / objednávka
Zvukár - štúdio, priamy prenos100,00 € / objednávka
Doprava (aus)0,15 € / km

Cenník - TV štáb

Spravodajstvo (cena spolu)                         120,00 € / do 2 min.
Redaktor60,00 €
Kamera60,00 €

Zostrih a mix

v cene
Export FTP server - QUICK TIMEv cene
Doprava (aus)0,15 € / km
  
Publicistika (cena spolu)370,00 € / do 5 min.
Redaktor100,00 €
Kamera160,00 €
Scenár60,00 €
Zostrih a mix40,00 €
Export FTP server - QUICK TIME

10,00 €

Doprava (aus)0,15 € / km

Fotografie z našej činnosti

banner Kontaktujte nás