Teraz nahráva.
Prosím čakajte.

+421 907 069 628

slovakmedia.bb@gmail.com

Priame prenosy

HomePriame prenosy
HomePriame prenosy

PRIPRAVUJEME PRIAME PRENOSY AJ PRE VAŠU PEŇAŽENKU

VYUŽITE SLUŽBY TÍMU PROFESIONÁLOV PRI REALIZÁCII PRIAMYCH PRENOSOV 
5 - 8 KAMEROVÉHO PRENOSOVÉHO VOZA

TV produkcia
WEB televízia

Doplnkové služby:

  • REPLAY
  • SPOMALOVAČKY
  • GRAFICKÉ TITULKY
  • SIGNÁL PRE VEĽKOPLOŠNÉ OBRAZOVKY
  • SIGNÁL PRE VEĽKOPLOŠNÉ PLÁTNA
  • ULOŽENIE ZÁZNAMU NA NOSIČ

PONÚKAME KOMPLEXNÉ RIEŠENIE ZA STARÚ CENU

PRIAMY PRENOS Z AKCIE VÁM POMÔŽE PRIAMO ZVÝŠIŤ ATRAKTIVITU PODUJATIA, POBAVENIE DIVÁKOV A ZABEZPEČIŤ ARCHIVÁCIU V PROFESIONÁLNEJ KVALITE

  • HUDOBNÝCH A FOLKLÓRNYCH FESTIVALOV
  • KONCERTOV A DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ
  • ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A SÚŤAŽÍ
  • AKCIÍ Z NÁMESTIA MIEST

banner Kontaktujte nás

×
O B E C N Á e-P O Š T A
N A J L E P Š I A  V O Ľ B A
na vaše starosti
OP logo
O D O Š L I T E   O Z N A M   U Ž  D N E S
a poraďte sa medzi sebou ...

K l i k n i
Ďalšie služby
 
 G R A F I C K É   N Á V R H Y
P R O P A G A Č N Á  V I D E O  T V O R B A
D O K U M E N T A Č N É    Z Á Z N A M Y
R E P O R T Á Ž N A    F O T O G R A F I A
P L A G Á T Y
 
Kontaktujte nás:
m e d i a @ s l o v a k m e d i a . e u