Teraz nahráva.
Prosím čakajte.

+421 907 069 628

slovakmedia.bb@gmail.com

Galéria

HomeO násGaléria
HomeO násGaléria

Fotografické momentky, ktoré vznikli počas našej práce zachytávajú jednotlivých tvorcov realizačného štábu. Vzácnosť záberov získava svoju cenu v historickom kontexte s dobou ich vzniku. Je to obrazová prezentácia náročnosti, kreativity a vzťahu človeka k profesii - od roka 1970 po súčasnosť.

Televízna tvorba Reportážna fotografia Web produkty Plagáty Filmy Slovak media trade ČZ 250 Slovak media Obecná epošta
Unrated

televízna-tvorba

Unrated

televízna-tvorba

Unrated

televízna-tvorba

Unrated

televízna-tvorba

Unrated

televízna-tvorba

Unrated

televízna-tvorba

Unrated

televízna-tvorba

Unrated

televízna-tvorba

×
O B E C N Á e-P O Š T A
N A J L E P Š I A  V O Ľ B A
na vaše starosti
OP logo
O D O Š L I T E   O Z N A M   U Ž  D N E S
a poraďte sa medzi sebou ...

K l i k n i
Ďalšie služby
 
 G R A F I C K É   N Á V R H Y
P R O P A G A Č N Á  V I D E O  T V O R B A
D O K U M E N T A Č N É    Z Á Z N A M Y
R E P O R T Á Ž N A    F O T O G R A F I A
P L A G Á T Y
 
Kontaktujte nás:
m e d i a @ s l o v a k m e d i a . e u