Teraz nahráva.
Prosím čakajte.

+421 907 069 628

slovakmedia.bb@gmail.com

O nás

HomeO nás
HomeO nás

Slovak Media Trade, s.r.o. Banská Bystrica je nezávislá profesná a realizačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti televíznej, fotografickej a webovej tvorby. Základom je syntéza profesionálnej spolupráce zainteresovaných profesií.
Pre realizované:

 • TELEVÍZNE SPRAVODAJSTVO A PUBLICISTIKU
 • EXKLUZÍVNE INTERVIEW
 • ŽIVÉ ŠTÚDIOVÉ RELÁCIE A PRIAME PRENOSY
 • REPORTÁŽNU A PROPAGAČNÚ FOTOGRAFIU
 • WEB - PRODUKTY

...zabezpečujeme skupinu tvorcov - fotografa, grafika, kameramanov, režiséra, dramaturga, strihača a zvukára s viacročnou profesionálnou praxou vo verejnoprávnej televízii.


Televízna tvorba

Tvoríme profesionálny štáb pre TV spravodajstvo, publicistiku a dokument v zložení režisér, redaktor, kameraman a zvukár. Vo svojej profesii sme vzdelaní a máme odbornú prax.
Profesne vypomáhame aj pri štúdiových reláciách, športových, kultúrnych a iných priamych prenosoch.

Reportážna fotografia

Zachytávame okamih pravdy a skutočnosti. Ten pretavíme do emócie, alebo informácie. Z jednotlivých fotografií môžeme vytvoriť súbor s ideovou, alebo obrazovou skladbou.
Tlač fotografií zabezpečujeme do formátovej veľkosti 30 x 45 cm.

Propagačná fotografia

Úžitková, produktová alebo reprodukovaná fotografia. Ide o fotografovanie plagátov a letákov s dôrazom na kvalitu a estetiku predvádzanej technológie, výrobkov, alebo služieb.
Sme kreatívny. Našou prioritou je ponúkať partnerom hodnoty v oblasti ponuky, predaja a prezentácie.

Web produkty

K praktickému a rýchlejšiemu presadeniu vašich záujmov v konkurenčnom prostredí Vám ponúkame Web -Videonávody, Web - Reklamy a Web prezentácie.
Súčasťou ponuky sú grafické titulky a hovorené slovo (komentár m.o. / v.o.), ktoré ponúkame aj v anglickej verzii.

Aktuálny spravodajský materiál (spravodajstvo) posielame televíznym spoločnostiam v exporte QuickTime cez FTP server.

Slovak Media Trade, s.r.o. Banská Bystrica vo svojich kapacitách pripravuje:

 • ANOTAČNÚ A EXPLIKAČNÚ PRÍPRAVU
 • LITERÁRNY - TECHNICKÝ SCENÁR
 • SVIETENIE A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENIE SCÉNY
single image

 

Ľudské zdroje

Spoločnosť Slovak Media Trade, s.r.o. Banská Bystrica kladie dôraz na profesionalitu a kvalitu svojich služieb vo všetkých jej profesiách. Preto uprednostňuje spoluprácu len so skúsenými a kvalifikovanými pracovníkmi.

V tomto profesionálnom prostredí pod odborným dohľadom ponúkame metodickú prípravu a odbornú prax aj mladším kolegom - študentom Akadémie umení - Katedry dokumentárnej tvorby a Katedry dramaturgie a scenáristiky Fakulty dramatických umení v Banskej Bystrici:

 • REŽISÉR
 • DRAMATURG A SCENÁRISTA
 • KAMERAMAN
 • ZVUKÁR

ŽABKA Ľubomír, ASK

Profesionálny kameraman od roku 1965 - ČST BA, STV, RTVS

PETRENKA Pavol, ASK

Profesionálny kameraman od roku 1974 - Koliba BA, STV, RTVS

PAVLÍK Jaroslav, Mgr.art.

Kameraman a režisér od roku 1994 - STV, RTVS

FÚSEK Martin Mgr. art.

Dramaturg a scenárista 2013 - TA3

PAVLÍK Jaroslav, jr.

Zvukový technik 2013 - AU FDU, RTVS

spoznajte náš tím

Sme odborníci. Každý vo svojej profesii dokážeme urobiť maximum a vďaka tomu máte záruku profesionálneho výsledku.